Nieuws

28-2-2020
De website van Damclub Bunschoten was verouderd.
En wordt aangepast. Als u de site regelmatig bezoekt zullen de veranderingen wel opvallen.

9-3-2020
Persberichten 1e , 2e en 4-tal en het kampioenschap Bunschoten vindt u op de betreffende pagina’s

28-8-2020 Het Speelsterktegetal van Wim Martin

In de online-damcompetitie , het Gooi en Eemland toernooi, staan in de totaalstand op plaatsen 1, 2 en 3 achtereenvolgens Bertus de Harder, Cor de Jong en Gerhard de Graaf.

Bertus de Harder scoorde vrijdag 5 en Cor de Jong 3 punten. Gerhard de graaf was afwezig.
Een zeer slechte score. Ze hadden dan ook de slechtste damavond van dit seizoen. De topper van deze avond was Wim Martin.

De website waarop wordt gespeeld geeft de spelers een speelsterktegetal. Met dit getal wordt aangegeven hoe goed de speler is.
De speler met het hoogste speelsterktegetal is Cees Strooper 1864 , Cor de Jong heeft er 1764 en Bertus de Harder 1762.
De waarde van zo’n getal betekent ongeveer het volgende, als het verschil 100 of meer is dan is de speler met de hoogste waarde de favoriet voor de winst. Het Speelsterkte getal van Wim Martin is 1662. In zijn partij tegen de Harder was hij de underdog (100 punten minder). Daarom was zijn prestatie van uitzonderlijk hoog niveau. Het lukte hem om de kampioen van Bunschoten te verslaan.
En dat was niet zijn enige topprestatie. Hij won al zijn partijen. Wim Martin staat nu in de totaalstand op de 4e plaats. Als hij zo doorgaat kan hij wellicht de top 3 nog bedreigen.

Op de plaatsen 2 en 3 eindigden respectievelijk Erik Mayenburg en Cees Strooper.
De meest verdienstelijke partij was de remise van Peter Frans Koops tegen de op papier veel sterkere speler Cees Strooper.

Vrijdag 4 september heeft Bunschoten een ledenvergadering. Om die reden wordt er een weekje niet gespeeld.